Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Forex Currency Trading Concept. Financial Markets and Global Economy Concept. United Kingdon Pund European Euro American Dollar and Japanese Yen Currency

Khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật là một phương pháp được sử dụng để nghiên cứu và dự đoán hướng của thị trường bằng cách kiểm tra những thứ như chuyển động giá, các mẫu, xu hướng, khối lượng giao dịch và các chỉ báo có liên quan khác. Không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu giao dịch lịch sử để xác định xu hướng thị trường bằng cách phân tích những thay đổi trong xu hướng của một khoản đầu tư thông qua các xu hướng của nó. Nó xem xét dữ liệu thị trường để xác định các kiểu biến động giá và sử dụng thông tin đó để xác định thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Một nhà giao dịch thành công sử dụng Kiến thức Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật để tìm cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi sử dụng công cụ này, bạn vẫn phải có các nguyên tắc cơ bản và tài chính hợp lý trước khi sử dụng nó hoặc bất kỳ công cụ nào khác để đầu tư.

Có nhiều kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng khi nghiên cứu và diễn giải các Khái niệm Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật. Các nhà giao dịch sẽ xem xét giá, khối lượng, các mẫu biểu đồ và các chỉ số khác để xác định cơ hội đầu tư vào cổ phiếu. Những người quan tâm đến việc học cách kiếm tiền từ đầu tư nên xem xét những điều cơ bản của việc xác định xu hướng của thị trường. Mặc dù nó có vẻ là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó lại phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của hầu hết các nhà đầu tư.

Kiến thức Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng các biến động giá, các mẫu, xu hướng và các chỉ báo khác để phát hiện các cơ hội đầu tư. Bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và các công cụ khác, nhà đầu tư có thể xác định cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư đang di chuyển theo cách nào và nó có khả năng đi đến đâu tiếp theo. Các nhà giao dịch dựa vào các mô hình được tìm thấy trong tự nhiên, chẳng hạn như vết đen và mặt trăng, để giúp họ xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng. Bằng cách sử dụng các mẫu này, họ có thể xác định xu hướng của cổ phiếu và các khoản đầu tư tài chính khác. Mặc dù nó có vẻ phức tạp nhưng thực sự không phải vậy.

Một trong những chìa khóa để trở nên thành công trong Kiến thức Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật là hiểu cách thị trường hoạt động. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu cách các mẫu biểu đồ, xu hướng và các chỉ số khác phối hợp với nhau để cung cấp thông tin về giá hiện tại và kỳ vọng trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể xem xét cổ phiếu và cổ phiếu cũng như sử dụng biểu đồ và đồ thị để xác định cách chúng đang di chuyển, thời gian chúng dự kiến ​​sẽ di chuyển và phạm vi cho sự chuyển động đó có thể là bao nhiêu. Các nhà đầu tư cũng sẽ muốn chú ý đến lịch sử của những chuyển động đó, đặc biệt là chúng đã tiến triển như thế nào cho đến nay và chúng có thể di chuyển như thế nào trong tương lai.

Xu hướng là yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì chúng có thể cung cấp manh mối về hướng di chuyển giá trong tương lai. Khi các nhà đầu tư nghiên cứu biểu đồ và sử dụng các công cụ khác, họ sẽ có thể biết được cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư tài chính khác có thể di chuyển theo cách nào. Những mô hình này có thể chỉ ra điểm mạnh hoặc điểm yếu rõ ràng. Bằng cách chú ý đến những xu hướng này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tốt có lợi cho danh mục đầu tư và tương lai tài chính của họ. Bằng cách sử dụng biểu đồ và đồ thị, các chuyên gia có thể giúp đưa ra các quyết định quan trọng cho cả bản thân họ và những người mà họ đại diện.

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật đòi hỏi bạn phải hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Chúng bao gồm mối quan hệ giữa cung và cầu, các chính sách kinh tế và kỳ vọng, quản lý rủi ro và đánh giá cao. Việc sử dụng các biểu đồ và đồ thị không chỉ giới hạn ở các chuyên gia. Những người trung bình hiểu cách các mẫu biểu đồ và xu hướng có thể giúp họ đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn về các khoản đầu tư và kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật cung cấp một công cụ có giá trị cho những người như vậy.

Ngay cả khi bạn không coi mình là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thì việc biết một số kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật có thể hữu ích. Ngay cả khi bạn không bao giờ tham gia vào quá trình giao dịch thực tế hoặc không đầu tư tiền của mình vào cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư tài chính khác, việc tìm hiểu về cách áp dụng kiến ​​thức cơ bản của phân tích kỹ thuật cho các khoản đầu tư của bạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động. Ví dụ: giống như các nhà giao dịch phải luôn nhận thức được các yếu tố cơ bản như cung và cầu, các nhà phân tích kỹ thuật cũng phải xem xét các báo cáo kinh tế và các sự kiện hiện tại có thể ảnh hưởng đến các ngành hoặc lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.

Một trong những công cụ quan trọng nhất mà các nhà phân tích kỹ thuật kiểm tra là biến động giá trên thị trường tổng thể. Họ nghiên cứu các biểu đồ của quá khứ và xác định các xu hướng có thể đóng một phần như thế nào trong tương lai. Mặc dù có thể sử dụng phân tích cơ bản khi đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của cổ phiếu, nhưng thời điểm tốt nhất để sử dụng phân tích kỹ thuật là trước khi đầu tư. Ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc mua và bán cổ phiếu của cổ phiếu, việc xác định xem cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hay không sẽ là một phần trong phân tích thị trường tổng thể của bạn. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giúp bạn xác định xem giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong tương lai.