blue chips là gì

blue chips là gì

Có một số tổ chức Forex Blue Chips có uy tín và được thành lập đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong nhiều năm. Đây là những nhà môi giới thực sự, sống và độc lập và bản thân doanh nghiệp được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc […]

ADR là gì

ADR là gì

Thị trường Forex cung cấp một lượng lớn cơ hội cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Tuy nhiên, để thành công trên thị trường, trước tiên người ta phải biết Adr là gì. Giao dịch ngoại hối không hoàn toàn giống như giao dịch ngoại hối. Giao dịch ngoại hối với các loại tiền […]