Martingale

Martingale

Một martingale trong hệ thống giao dịch ngoại hối đề cập đến một loại chiến lược giao dịch ngẫu nhiên được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1970. Chiến lược đặc biệt này đã được chứng minh là khá thành công kể từ khi bắt đầu. Trong giao dịch ngoại hối, đây là […]